Salı , 11 Eylül 2018

Aylık Arşiv: Temmuz 2017

Caferi Sadık kimdir

CA’FER-İ SÂDIK (83-148/700-769) İmamiyye mezhebinin kabul ettiği oniki imamın altıncısı. Künyesi Câ’fer es-Sâdık Muhammed Bâkır b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib’tir. Babası, Muhammed Bâkır’ın yerine imamete geçmiştir. Oniki imamın altıncısıdır. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra Peygamber çocukları siyasetle uğraşmamışlar; kendilerini ilme vermişlerdir. Bu evde yetişen Câ’fer de kendini ilme verdi; fıkıh, hadis, ve öteki şer’î ilimler yanında ... Devamını Oku »

Dalavere çevirmek deyiminin anlamı

Dalavere çevirmek * Yasadışı bir iş yapmak, yalan dolanla kötü bir iş çevirmek. * Yalan, dolan ve hile ile kötü bir iş yapmak; düzen kurarak gizlice başkasını aldatmak. * Bir insanın ortalığı karıştırmak amacıyla yapmış olduğu sinsi planların eyleme dönüşmüş halinin özeti. Örnek: Yine bir dalavere çevirmesin bu adam! Devamını Oku »

Rüyada Ayna Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmamCafer Sadık (a.s): Rüyada ayna görmenin altı tabiri vardır: 1-Kadın 2-Erkek çocuk 3-Makam 4-Dost 5-Ortak 6-Parlak iş. Gurbette olanbir erkek için ayna görmek; bir kadınla evlenmek ve büyüklük elde etmekdemektir. Bu rüyayı bir kız görürse, evleneceğine ve kocasının yanında saygınbir konuma sahip olacağına… Tanımadığınız bir adamın sizeayna verdiğini ve o aynaya baktığınızı görmek; uzun süre görmediğiniz ... Devamını Oku »

Feraiz nedir

Feraiz İslâmi ilimlerden olup, miras hususunda hükümleri belirtir. Diğer bir değişle feraiz, İslâm hukukunda mîras taksimi için kullanılan ilmî terimdir. Bu ilimle, ölen bir kimsenin arkasında bıraktığı malların nasıl taksim edileceği, kimin ne kadar mirasa sahip olacağı açığa çıkar. Zor fakat çok lüzumlu bir ilim olduğu için alimlerimiz nice çalışmalar yapmış ve feraizle ilgili kitaplar hazırlamışlardır. İslâm miras hukukunun yani ... Devamını Oku »

Caferilik mezhebi hakkında bilgi

Caferiye Mezhebi nedir? İşte Caferilik mezhebi hakkında bilgi... Hz. Ali’nin torunlarından Câ’fer-i Sâdık (ö. 148/765)’ın etrafında toplanan ve onun ictihadlarına göre amel eden müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fıkhî mezhep. İmâm Câ’fer, bütün Sünnîlerce, özellikle tasavvuf ehlince büyük bir velî olarak kabul edilir. O, kendisini ilme ve tefekküre vermiş, Ebû Hanîfe ve İmâm Mâlik gibi büyük müctehidler bile ondan faydalanmıştır. ... Devamını Oku »

Dal budak salmak deyiminin anlamı nedir

Dal budak salmak * Karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek. * Soy ya da dostluk yönünden genişleyip yayılmak. * Büyümek, yayılmak, çoğalmak. * Kabul görüp yaygınlaşmak, yayılmak, kök salmak. Örnek: Bu mesele daha fazla dal budak salmadan hemen halledilmeli. Örnek 2: Küçük bir tartışmaydı, ama mahallede dal budak salmıştı. Devamını Oku »

Rüyada Dalak Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İbn-i Sîrîn: Dalak görmek; mala vemutluluğa… Deve dalağı görmek; büyükbir şahsiyetten mal elde edeceğinize… Sığır dalağı görmek; oyıl içinde elinize bir mal geçeceğine… Koyun dalağı görmek;büyük bir şahsiyetten veya yabancı bir kimseden mal elde edeceğinize… Yırtıcı hayvanlara aitdalaklar görmek; gördüğünüz dalaklar kadar mal elde edeceğinize ve sevineceğinize… Eti helal olan hayvanlarındalağını görmek; helal mala… Eti haram ... Devamını Oku »

Serçe kuşu hakkında bilgi

Serçe kuşu, insanlara yakın çevrelerde yaşayan, göçücü olmayan, konik gagalı, ötücü kuş türüdür. Evlerin ve binaların yakınında çok rastlanır. Genel olarak çok küçük olan bu kuşların değişik türleri vardır. Meyve ve böcekleri yiyerek beslenirler. Meyvelerin sert kabuklarını delmeye elverişli kalın gagaları vardır. Boyları 10 santim kadardır. Dişinin yumurtladığı 4-5 yumurta üzerinde erkek de dişisiyle birlikte nöbetleşe kuluçkaya yatar. ortalama 1.5 ... Devamını Oku »

Cahil ne demek

Cahil nedir, Cehalet nedir? İşte Cahil ve Cehalet anlamı ile hakkında bilgi. Cahil; Bilmeyen, iş bilmez, bilgisiz, tecrübesiz anlamlarına gelen ve halk arasında yol-yordam, ilim-irfandan haberdar olmayan kimse. Cahilin içinde bulunduğu hâle de cehalet denir. Ayrıca cehalet, ilmin karşısında olmak, bilmemek manasını taşır. İlim; bilmek, her şeyin en iyisi, en hayırlısı olduğu gibi; cehâlet de onun zıddı, her şeyin en ... Devamını Oku »

Dağları devirmek deyiminin anlamı

Dağları devirmek * Sakarlık yüzünden çok büyük hasar vermek. * Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak. * Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak. * Çok zor ve engelli işleri başarmak,imkansız gibi görünen işleri başarmak. Dağları devirmek ile ilgili cümleler – O, dağları devirir bir adamdır. – Senin için dağları deviririm. – O kadar kuvvetli ki dağları bile ... Devamını Oku »