Salı , 11 Eylül 2018

Allah’ın sıfatları nelerdir (Tenzihi ve selbi sıfatların anlamı)

Allah’ın Sıfatları nedir, tenzihi sıfat ne demek ve selbi sıfat ne demek (Allah’ın Tenzihi ve Telbihi sıfatları) hangileridir anlamları nedir? Allahın selbi tenzihi sıfatları, tenzihi ve selbi sıfatların anlamı bu sayfada derledik. İşte tenzihi ve selbi ne demek, tenzihi ve selbi sıfatlar nelerdir hakkında bilgi.

Allahü Teâlânın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subuti Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.

Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Selbi Sıfatlar
“Selb”, Arapça isimdir. Kapma, zorla alma, kaldırma, giderme, yani iptâl, izâle, Menfîleştirme, olumsuzlaştırma İnkâr etme manalarınadır.

“Selbî”, sıfattır; menfîlikle/olumsuzlukla ilgili demektir.

“Selbî Sıfatlar” ya da Farisî terkiple “Sıfât-ı Selbiye” ise, Allah Teala”da olmayan, olmasının düşünülmesi dahi muhâl/imkânsız olan menfî sıfatlar manasındadır.

Tenzihi Sıfatlar
Cenab-ı Allah’ın her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu ve mahlukatına benzemekten beri olduğunu ifade eden itibarî sıfatlar. Bu sıfatlar, sıfat-ı sübûtiyye gibi hakiki, vücûdî ve Cenab-ı Hakk’ın zatıyla kaim manalar olmayıp O’nun noksanlıklardan münezzeh olduğunu ifade etmeye yarayan tabir ve kavramlardır. Tenzîhî sıfatlara, es-Sıfâtü’s-Selbiyye, es-Sıfâtü’t-Tenzîhiyye ve tenzihât da denilir .

Tenzîhî sıfatlar, Allah Teâlâ’dan, O’nun zatına lâyık olmayan ihtiyaç, hudûs, imkân ve başkasına benzemek gibi her türlü noksanlığı selbettiği, yani nefy edip kaldırdığı için es-Sıfâtü’s-Selbiyye diye de isimlendirilir.

Allahın Zati sıfatları (Tenzihi ve Selbi Sıfatlar):
a) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.
b) Kıdem; Allah”ın varlığının başlangıcı yoktur.
c) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak.
d) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.
e) Muhalefetün Lil-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.
f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey O’na muhtaçtır.

Allah’ın Sübuti sıfatları:
a) Hayat; Allah daima diridir.
b) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.
c) Semi; İşitmek, Allah her şeyi işitir.
d) Basar; Görmek, Allah her şeyi görür.
e) İrade; Dilemek, Allah diler ve dilediğini yapar.
f) Kudret; Gücü yetmek, Allah sonsuz kudret sahibidir, her şeye gücü yeter.
g) Kelam; Söylemek, Allah söz sahibidir. Peygamberlerine duyurmuştur. Kur’an, Allah’ın sözüdür.
h) Tekvin; Yaratmak, Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O’dur.

İlgili kelimeler:
allahın selbi tenzihi sıfatları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.