Salı , 11 Eylül 2018

Amenerresulü Bakara suresinin son 2 ayetinin anlamı nedir?

Yüce kitabımız Kuranı Kerim surelerinden Bakara Suresi son iki Ayeti yani Amenerresulü meali, Amenerresulü duası anlamı, Amenerresulü arapçası bu sayfada derledik. Peki Amenerresulü faziletleri nelerdir? İşte Bakara Suresi son iki Ayeti anlamı, fazileti kısacası hakkında tüm ayrıntılar.

Amenerrasulü Fazileti
Efendimiz Aleyhisselâm şöyle buyurmuş:

“Bakara Sûresinin sonunu okuyunuz. Rabbim, o*, lan bana, arşın altındaki bir hâzineden verdi, cübbenden önce hiç bir peygambere verilmemiştir”

Hz. Ukbe Bin Âmir şöyle demiştir:

“Âmener”Resûlü”yü sık sık okuyunuz. Çünkü Allah, bununla Hz. Muhammed (Aleyhisselâmı) seç-kin (mümtaz) kılmıştır.

Bu iki âyet Bakaranın sonu olan “Âmener”Resûlü” Peygamber Efendimize, Allah tarafından “Mirâç hediyesi” olarak verilmiştir. Mirâç gecesi Efendimiz, beş vakit namaz ve Bakara Sûresinin sonu olan “Amenerresulü’yü biz ümmetlerine hediye olarak getirmiştir. Faziletinin büyüklüğü bu ulvî ve kudsi hatıralara dayanmaktadır.

Amenerrasulü fazileti Nihat Hatipoğlu

Amenerrasulü”nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler

– Ebu Zer (R.anh)”den rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Allah”ü Teala Bakara suresini iki âyetle sona erdirdi ki, bunları bana Arş”ın altındaki bir hazineden verdi. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, oğullarınıza öğrettini, talim ediniz. Çünkü bu iki ayet: hem bir salât (namazda okunan Kuran) hem bir Kuran (ayetleri), hem de bir duadırlar.” (1)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Dört şey Arş”ı Azâm altındaki hazinelerden indirildi: Fâtiha, Ayete”l-Kürsi, Âmenerrasûlü, Kevser Suresi.” (2)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Bana Arşın altındaki hazineden Ben”den önce hiçbir peygambere verilmeyen Bakara Suresinin son âyetleri (Âmenerrasûlü) verildi.”(3)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim bir gece içerisinde Bakara suresinin iki âyeti (Amenerrrasûlü) okursa, artık o iki âyet ona (ibadet etmek ve belalardan korunmak bakımdan) kâfi gelirler.” (4)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kuran”da iki ayet vardır ki, müminler için şifadır ve Allah”ın sevdiği şeylerdendir. O iki ayet Bakara suresinin son iki ayeti (olan Amenerrasülü)”dür.”(5)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah”u Teala, gökleri ve yeri yaratmadan 2000 yıl önce bir kitap yazdı ve o kitaptan iki ayet indirerek Bakara suresini bu iki ayetle bitirdi. Bu iki ayet, bir evde 3 gece okunursa, şeytan o eve yaklaşamaz.”(6)

   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Ayetle”l-Kürsi”yi ve Bakara suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa, Allah”u Teala ona yardım eder.”(7)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Her kim Bakara suresinin başından dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere, bir gece içinde bakara suresinden 10 ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez.”(8)

– Başka bir rivayette ise şöyledir: “Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş bir kişiye okurnursa, Allah”u Teala izni ile mutlaka akıllanır.” (9)
   
– Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: “Kim uyuyacağı sırada Bakara Suresinden on ayet okursa, Kuran-ı (Kerim”den ezberlediklerini) unutmaz. (Bu ayetler şunlardır:) Bakara suresinin başında dört ayet, Ayete”l-Kürsi ve ondan sonraki iki ayet, surenin sorundanda üç ayet.” (10)

Amenerresulü arapça yazılışı
Amenerresulü arapça yazılışı

Amenerresulü Arapça Okunuşu
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü”minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi”na ve ata”na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs”aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta”na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va”fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerresulü duası dinle

Amenerrasulü Meali (Anlamı)
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb”inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü’minler de, her biri “Allah”a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye” iman getirdiler ve şöyle dediler: semi’na ve eta’na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.

286- Allah kimseye vüs’unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.