Cuma , 14 Eylül 2018

Esmaül Hüsna El Hakim Anlamı

Allahın 99 ismi (esmaül hüsna) El Hakim ne anlama geliyor? El-Hakim ism-i şerifi “hikmet sahibi” demektir. Hikmet hakkında birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır:
 
“Hikmet en üstün ilimlerle en üstün hususları bilmek… Sebepleri tertip edip müsebbiplere yöneltmektir.” (Gazali)
 
“Hikmet iradenin, adaletin, rahmetin, ihsanın, cömertliğin, iyiliğin ve en güzel yönleri ile eşyaları yerli yerine koymanın kemalini içermektedir.” (İbn-i Kayyim)
 
“Hikmet-i âmme kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammun (ihtiva) ediyor.” (Said Nursi)
 
Hikmet hakkında yapılan bu tanımlar birbirinden farklı gibi görünseler de, manasına inildi mi aslında aynı hakikate işaret ettikleri görülür.
 
Evet, hikmetin manasında kast, gaye, mana ve amaç söz konusudur. Rabbimizin yaratması ve buyruğu hep bir gaye iledir ve bütün gayelerinin son adresi de fayda, menfaat ve maslahattır. Bu da demek oluyor ki Yüce Hakim, kullarına ihsan ve ikramda bulunmak istiyor ve onun için gayesiz hiç bir şey yaratmıyor. İhsan ve ikramı da ancak şefkati sonsuz bir zat yapar. Demek kâinatta görülen gayeli ve sonu fayda ile biten bütün bu işlerin kaynağı şefkattir.

Allahın 99 İsmi ve Anlamları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın!
 
Hakim-i Zülcelal bu gayelere zati, ezeli, daimi, sonsuz, ihatalı ve mutlak ilmi ile hükmeder. Onun için sözü ve her yaptığı doğru ve hayırdır. Mevcudatın hakikatlerine bütün inceliğiyle vakıf olduğu için her halde bütün işlerinde ve hükümlerinde isabet edecektir. Her şeyi manalı bir şekilde, olması gereken yere koyacaktır. Bütün mevcudatı hikmetiyle tanzim edip, her şeyi olduğu gibi insanı da mükemmel istidatlarda(kabiliyet) yaratıp kapasitesine uygun sorumluluklar yükleyecektir. Nitekim insanın yaratılışının hikmetine vakıf olan meleklerin Rablerini övgüsü de şöyle olmuştur;
 
“Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiç bir bilgimiz yok. Gerçekten Sen Alim ve Hakim`sin.” (Bakara / 32)
 
Üstad, bu ayeti şöyle tefsir eder: “Alim ve Hakim Sen olduğun için Adem`i talim ettin, bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidadımıza göre veriyorsun, Onun istidadına göre rüçhaniyet(üstünlük) veriyorsun.”

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.