Pazartesi , 10 Eylül 2018

Ettehiyyatü Duası anlamı, okunuşu ve arapçası

Ettehiyyatü Namaz Duası yazılışı, okunuşu, manası siz değerli takipçilerimiz için bu sayfada derledik. İşte Namazda okunan dualar’dan Ettehiyyatü duası arapça okunuşı (Ettehiyyatü sesli okunuşu), Ettehiyyatü duası hakkında bilgi.

Namazların oturuşlarında okuduğumuz bu “Ettehiyyatü duâsı” Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm) “Miraç Gecesinde” Yüce Rab-bimizin yüksek huzurlarında bulunduğu ve O”nun yüce katında bulunma şerefine erdiği andaki tâ”z-im ve kulluk ifadesiyle konuşmasını dile getirmesidir diyebiliriz.

Yüce Peygamberimiz (Aleyhisselâm), miraçda Cenâb-ı Allâh”a şöyle niyazda bulundu:

“Ettehiyyâtü lillâhi uessaleuâtü uettayyibât”:

— Ey Yüce Rabbim! Yapılan bütün duâlar ve senalar, (dille, kalble ve sözle yapılan duâlar, zikirler, öğme-Ier, teşbihler) Sana mahsustur (ancak senin rızan için yapılır. Senin rızan için yapılmayanlarda hiç bir fayda ve yarar yoktur, ancafe aldanış ue mahrumiyet vardır. Yorgunluk vardır. Sonunda eli boş kalma, iflas etme vardır.)

Mâlî ibâdetler (zekât gibi, fitre gibi sadaka ve hayırlar), bedenî ibâdetler (namaz, oruç, hacc gibi), hepsi bütün ibâdetler Allâh”a mahsustur. Allâh”dan başkasına ibâdet yapılmaz; bütün ibâdetler Allâh rızasını elde etmek için yapılır.

Yüce Peygamberimiz (Aleyhisselâm), şu kısa (üç kelimelik) açıklamaları içine alan:

“Ettehiyyâtü lillâhi vessaleuâtü vettayyibât cümleyi tayyibesiyle Cenâb-ı Hakka niyazda bulundu.

Allâhü Teâlâ Hazretleri, Habibi olan Sevgili Peygamberimize:

— Esselâmü aleyke Eyyühen-Nebiyyü ve Rah-metüllâhi ve berakâtüh” buyurarak cevab verdi.

“— Ey mertebesi yüce olan, peygamberim (Nebiyyi zişanım)! Allah”ın rahmeti ve bereketleri ile selâm ue selâmetlik sana (senin üzerine) olsun!”

Cenâb-ı Hakkın bu büyük lutfunun karşısında Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm), biz ümmetlerinin de bu şerefli ânın hatırasından nasibimizi alalım diye murad buyurdu ve yüce Mevlâsına:

“Ey Yüce Rabbim.1 Bana büyük lutuf ve ikramda bulundun. Ümmetlerimin de bu ikramından nasiblen-melerini isterimdiye niyazda bulundu. Yüce Rab-bimiz:

“Ey Nebiyyi Zişânım! Ümmetlerin de ikramımdan nasiblerini alsın.” buyurdu.

Yüce Rabbimizin büyük lutfu kereminin neticesi olan bu müsâadeden sonra, Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm):

“Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihiyn” diye buyurdu. Bu bereketli cümlenin anlamı:

Selâm ve selâmetlik-Allâh”m rahme t ue bereketleri bizim üzerimize ve Allâh”m salih kullarının da üzerine olsun.” demektir.

Yüce Rabbinin huzurunda Sevgili Peygamberi ile tecelli eden büyük şereflenme olayını işiten başta Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrâil (A.S.j’lar olmak üzere bütün melekler:

“Eşhedü enlâ ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden Abdühû ve Rasûlüh.” diye şehâdet getirerek seslerini yükselterek her tarafı inlettiler. Her biri kendi nefislerince demek istiyorlardı ve istediler:

“Ben şehâdet ederim ki, Allâh”dan başka ma’bud (ibâdet edilecek) yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Hz. Muhammed (A.S.) Allah’ın kulu ve Resulüdür.”

Namazlarımızda, her iki rek”attan sonra oturuşumuzda okuduğumuz “Ettehiyyâtü” duâsı, bizlere bu şerefli ânı (zamanı) anlatıyor. Yani, sevgili peygamberimizin Mirâç gecesinde Allâh Teâlâ”nın huzurunda bulunduğu zamanı ve arala-nnda geçen ulvî konuşmaları hatırlatıyor. “Ettehiyyâtü” Kur”ân-ı Kerimden sûre ve âyet değildir. Yüce Peygamberimizin hadis-i şerifidir.

Ettehiyyâtü duâsımn ma”nâ ve anlamını aklında tutabileceğin kadar çok okumalısın. Namaz oturuşlarında bu duâyı okurken yüce peygamberimizin o ulvî ve mübârek ve şerefli ânını hatırlayıp tefekkür etmek bir mü”mini yüceliklere erdirir.

Ettehiyyatü duası arapça okunuşu
ettehiyyatü duası arapça

Ettehiyyatü duası okunuşu (Ettehiyyatü duası Türkçe okunuşu): Ettehiyyâtü lillâhi ves-saleuâtü vet-tayyibâtü es-selâmü aleyke eyyühen, Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

Ettehiyyatü duası anlamı: “Bütün dualar, senalar, (mâlî bedenî ibadetler hep) Allah’a mahsustur. Allah”tan başkasına ibâdet yapılmaz. Bütün ibâdetler Allâh için yapılır.

—    Ey mertebesi yüce olan peygamberim Allah”ın rahmeti ve bereketleri ile selâm sana (senin üzerine) olsun!

—    Selâm ve selâmetlik biz ve Allah”ın iyi kullarının üzerine olsun.

—    Ben şehâdet ederim ki Allâh”dan başka hiç bir mâbud (ibâdet edilecek) yoktur, yine şehâdet ederim ki, Muhammed (A.S.) Allah’ın kulu ve Resulü (elçisi) peygamberidir.” demektir.

Ettehiyyatü duası arapça dinle

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.