Pazartesi , 10 Eylül 2018

Kollar ve bacaklar hakkında kısa bilgi

Kol ve bacaklar, iskeletin üçüncü kısmıdır. Buna daha doğru bir deyimle Üyeler İskeleti denilir. Çünkü kollar ve bacaklar dışında kalan omuz kemeri ile kalça kemeri de iskeletin bölümüne aittir.

Omuz kemeri, sırtta kaburganın üstünde tarafına oturmuş yassı bir kemik olan kürek kemiği ile bu kemiği göğüs kemiğine bağlayan köprücük kemiğinden meydana gelmiştir.

Kollar: Kol, İnsan vücudunun omuzbaşından parmak uçlarına kadar uzanan kısmının tümüdür. Her iki kol da başlıca üç kısma ayrılır; Pazı kemiği denen tek bir kemiğin bulunduğu ve omuzbaşından dirseğe kadar devam eden kısma “Kol”, dirsekten bileğe kadar olan kısma “Ön kol” denir. Ön kolda iki uzun kemik vardır. Elin serçe parmak uzantısından olanı “Dirsek Kemiği”,baş parmak uzantasından olanı da “Ön kol Kemiği’dir. Bu iki kemik elin dönmesini sağlar. Kolun üçüncü kısmı ise iki sıralı 8 bilek kemiğinden başlayan ve baş tarak kemiği ile devam eden “El” kısmıdır. Bi tarak kemikleri baş parmakta iki, diğer parmaklarda üçer kemik olmak üzere daha küçük kemikler halinde ileriye uzanır ve her eldeki 14 parmak kemiğini meydana getirir.

Bacaklar: Kalça kemiği ya da kemeri denilen vücudun en büyük yassı kemiğine oturmuş olan uyluk kemiği, dizkapağı kemiği, baldır ve ayak kemiklerinden meydana gelir. Bacaklar dışında incelenen kalça kemeri üç kemiğin kaynaşmasından meydana gelmiştir. Sağ ve sol kalçalar sağrı omurlarının iki yanında bfrlşmiş bir leğen şeklini almıştır. Kalça kemiği ya da kemeri denilen bu kemik karın organlarını korur. Uyluk kemiğinin üst ucu da bu miğe bağlıdır.

Uyluk bacağın kalça ile dizkapağı arasında kalan kısmıdır. Vücudun en büyük ve en uzun kemiğidir. Alt ucuyla baldır kemiğine bağlı ve ön tarafında dizkapağı kemiği bulunur.

Uyluğun ve dizkapağının altında baldır kemikleri yer alır. Bu iki kemikten asıl baldır kemiği iri bir kemiktir, ön tarafı keskindir. Bunun dış tarafında ince uzun bir kemik olan kaval kemiği yer alır. Baldır kemiklerinden sonra ayak bileği ve ayak gelir.

Ayağın yere gelen kısmına “Taban”, üstüne “Ayak Sırtı”, gerideki kabarık kısma da ” Topuk” denir. Ayak, bacağa aşık kemiği ile bağlıdır. Ayağın iskeleti 26 kemikten meydana gelir, bunların topuk kemiği dahil yedisi ayak bileğindedir. Ayağın beş parmağının dördünde üçer, başparmakta ise iki kemik vardır. Ayak iskeletini meydana getiren kemikler, tabanda bir düzlem üzerinde olmayıp kemer şeklindedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.