Cuma , 14 Eylül 2018

Deyimler

Dalavere çevirmek deyiminin anlamı

Dalavere çevirmek * Yasadışı bir iş yapmak, yalan dolanla kötü bir iş çevirmek. * Yalan, dolan ve hile ile kötü bir iş yapmak; düzen kurarak gizlice başkasını aldatmak. * Bir insanın ortalığı karıştırmak amacıyla yapmış olduğu sinsi planların eyleme dönüşmüş halinin özeti. Örnek: Yine bir dalavere çevirmesin bu adam! Devamını Oku »

Dal budak salmak deyiminin anlamı nedir

Dal budak salmak * Karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek. * Soy ya da dostluk yönünden genişleyip yayılmak. * Büyümek, yayılmak, çoğalmak. * Kabul görüp yaygınlaşmak, yayılmak, kök salmak. Örnek: Bu mesele daha fazla dal budak salmadan hemen halledilmeli. Örnek 2: Küçük bir tartışmaydı, ama mahallede dal budak salmıştı. Devamını Oku »

Dağları devirmek deyiminin anlamı

Dağları devirmek * Sakarlık yüzünden çok büyük hasar vermek. * Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak. * Çok büyük güçlüklerin altından kalkmak, ağır işleri başarmak. * Çok zor ve engelli işleri başarmak,imkansız gibi görünen işleri başarmak. Dağları devirmek ile ilgili cümleler – O, dağları devirir bir adamdır. – Senin için dağları deviririm. – O kadar kuvvetli ki dağları bile ... Devamını Oku »

Dağa çıkmak deyiminin anlamı

Dağa çıkmak * Devlete isyan ederek, dağda eşkıyalık yapmak. * Hükümete, kanunlara karşı gelerek dağlara çekilmek, buralarda eşkıyalık etmek. * Mevcut hükümete baş kaldırmak. Dağlara çıkmak. İsyan etmek. Dağa çıkmak Deyimi ile ilgili cümleler (örnekler) – Düğünü basanlar dağa çıkmışlar. – Geçen ay köyü basanlar dağa çıkmak için zaman kolluyorlarmış. – Hükümete ters düşüp dağa çıkanlar için yasa çıkarılması öngörülüyor. Devamını Oku »

Dikkat çekmek deyiminin anlamı

Dikkat çekmek anlamı * İlgi çekmek, dikkati celbetmek. * Göze batmak, fark edilmek. * Ortamdaki ilgiyi kendine çekmek. Dikkatleri üstüne çekmek. * Göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, gereğini düşünmek, bir konunun altını çizmek ona yoğunlaşmayı sağlamak Örnek: “Şiirlerinde kurduğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularım daha çok doğadan alant ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. ” (ÖSS-2007) Devamını Oku »

Dikte etmek ne demek

Dikte etmek nedir * Bir kimseye kendi düşünce ve inançlarını unutturarak, istenilen düşünce ve inançlara sahip olmasını sağlamak * Yazdırmak için söylemek. * Birine isteklerini zorla kabul ettirmek. Örnek: “… O, öğrenmemiz gerekenleri dikte etmiyordu..” (LYS-2011) Örnek 2: Şimdi sana bir mektup dikte edeceğim. Devamını Oku »

Diken üstünde olmak deyiminin anlamı

Diken üstünde oturmak (olmak) * Her an bir tehlike gelecek korkusu içinde olmak, rahat olamamak ve sürekli tedirgin olmak. * Bir yerde tedirginlik duymak, her an kalkmak durumunu belirtir olmak, huzursuz olmak. * Tedirgin bir bekleyiş içinde olmak,her an kötü şeylerin olması beklentisi içinde olmak,korkmak,tehlikeli bir durum karşısında tehlikenin geçmesini beklemek. Örnek: İnan, diken üstünde oturuyorum şurada. Devamını Oku »

Deveye hendek atlatmak deyiminin anlamı

Deveye hendek atlatmak * Bir kimseye yapılması çok zor ya da imkânsız şeyleri yaptırmak. * Birisine yapılması çok zor, hemen hemen yapamayacağı bir işi yaptırmaya çalışmak. * Yapılması çok zor hemen hemen imkansız işlerin başarılması. * Çok zor olan bir şeyi yapmaya çalışmak,imkansız gibi görünen bir işi yapmaya çalışmak,uğraşmak,emek isteyen zor bir işi yapmaya kalkmak. Örnek: Senin yaptığın deveye hendek atlatmak, ... Devamını Oku »

Deve kini deyiminin anlamı ve cümle

Deve kini tutmak anlamı * Bitmeyen, zamanla azalmayan büyük kin. * Bitmeyen, geçmeyen, unutulmayan büyük kin. * Unutulmayan, hiçbir zaman eskimeyen, hep taze tutulan kin, nefret. Örnek: Tam anlamıyla bir deve kini besliyordu komşusuna karşı. Devamını Oku »