Çarşamba , 12 Eylül 2018

Kadın İlmihali

Farz nedir kısaca

Farz, sözlük manası itibarıyla “bir şeyi kesinleştirmek, takdir etmek, pay ve parçalara ayırmak, belirlenmiş şey ve pay” demektir. Farzın ıstılahî manası ise yapılması kat’î ve açık delillerle emredilen dinî iş ve vazifelerdir. Diğer bir değişle farz Allah ve Rasulü’nün mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiil demektir. Başka bir ifade ile farz, dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeylere denir. ... Devamını Oku »

Vacip nedir ve vacip olan ibadetler nelerdir

Vacip nedir yada diğer bir değişle vacip ne demek? İşte vacip nedir vacip olan ibadetler nelerdir hakkında bilgi. Vacip sözlükte “sabit, lazım, var ve gerekli olan şey” anlamına gelir. Vacip fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre farz ile eş anlamlıdır. Hanefî uleması farz ve vacip diye ikili bir ayırım yapmışlardır. Hanefîlere göre vacip, yapılmasının gerekliliğini ifade eden deliller, farz kadar kuvvetli ve ... Devamını Oku »

Sünnet nedir kısaca

Sünnet nedir kaça ayrılır yani sünnet çeşitleri kaç tanedir? İşte sünnet anlamı, çeşitleri, sünnet hükmü ve sünnet örnekleri hakkında bilgi. Sünnetin kelime manası “yol” demektir. Sünnet sözcük anlamı ise adet, giriş demektir. İslâm fıkhına göre ise Peygamber Efendımiz’in (aleyhissalatu vesselam) farz ve vaciplerden hariç olarak yaptığı ve yapılmasını istediği fiil ve davranışlardır. Sünnet, farz ve vacipten başka Peygamberimiz (sav)’in söz, ... Devamını Oku »

Mekruh ne demek kaça ayrılır, hükmü ve örnekler

Mekruh ne demek, mekruh kaça ayrılır yani mekruh kaç çeşittir ve mekruh vakitleri nelerdir? İşte mekruh anlamı, mekruh vakitleri, mekruh olan şeyler nelerdir ve mekruh örnekleri hakkında bilgi. Mekruh, lügatte, sevimsiz yani sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Dinî bir kavram olarak ise yapılması dinen çirkin ve kötü görülen işler manasına gelir. Başka bir ifade ile haram kadar kesin olmamakla ... Devamını Oku »

Mübah nedir örnekler

Mübah nedir yani mübah ne demek? İşte mübah nedir kısaca anlamı ve mübah örnekleri hakkında bilgi. Mübah مباح , yapılmasında veya terkinde dinî yönden hiçbir mahzûr bulunmayan, yani, mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu işlerdir. Diğer bir değişle Mübah; yapılıp, yapılmamasında günah olmayan şeylerdir. Tekrar belirtmek gerekirse, yapılması veya yapılmaması dini yönden hiçbir sakıncası bulunmayan, mükellefin yapıp yapmamakta tamamen serbest ... Devamını Oku »

Müstehap ne demek kısaca ve örnekleri

Müstehap nedir yada başka bir şekli ile müstehap ne demek? İşte müstehap nedir kısaca ve müstehap örnekleri hakkında bilgi. Müstehap, lügatte, “sevilmiş şey, sevilen, beğenilen” manasına gelir. Istılahta ise Peygamber Efendimiz’in ara sıra yapmış oldukları şeydir. Diğer bir değişle müstehap, Peygamberimiz (sav)’in bazen yapıp bazen yapmadığı şeylere denir. Duha (Kuşluk) namazı gibi. Peygamber Efendimiz, müstehap denilen hususları sevip zaman zaman ... Devamını Oku »

Sahih ne demek

Sahih sözlük anlamı, aslına uygun, doğru, gerçek anlamına gelir. Islahatta Sahih صَحِيحٌ, bütün şartlarına ve rükünlerine uyularak eksiksiz ifa edilen bir ibâdet veya muameledir. Mesela farz ve vâciblerine riayet edilerek kılınan namaz sahihtir. Bir amelin, ibâdetin sahîh olması başkadır, kabûl olması başkadır. İbâdetlerin sahîh olmaları için, kendilerine mahsûs şartları, farzları vardır. Bunlardan biri noksan olursa, o ibâdet sahîh yapılmış, yerine ... Devamını Oku »

Fasid nedir örnekler

Fasid, bir ibâdetin, batıl olması, geçersiz olmasıdır. Diğer bir değişle Fasid, başlanmış bir ibâdeti bozan ve iptâl eden şeydir. Fâsidin özürsüz, kasden yapılması günâhı gerektirir. Kasden yapılması azaba sebeb ise de yanılarak yapılması azabı gerektirmez. İbadet konusunda fâsid ile bâül aynı hükümdedir. Namaz kılarken göğüs özürsüz olarak kıbleden çevrilirse, namaz hemen fâsid olur yani namaz bozulur (Halebî) Namazda konuşmak ve ... Devamını Oku »

Haram nedir çeşitleri nelerdir, örnekler ve ilgili ayetler

Haram nedir çeşitleri nelerdir yani haram kaça ayrılır veya haram kaç çeşittir? İşte Haram anlamı, çeşitleri, haram ile ilgili ayetler ve haram nedir örnekleri hakkında bilgi. Haram; İslâm dininde kesin olarak yapılmaması istenilen şey demektir. Başka değişle haram, yapılması, kullanılması, yenilip içilmesi dinimizce kat’î olarak yasak edilmiş şeylere denir. Haram; Allah (c.c.)’in, kesin olarak ‘Yapmayın” diye emrettiği şeylerdir. İçki içmek, ... Devamını Oku »

Caiz ne demek kısaca

Caiz, yapılması dinen yasak olmayan şey demektir. Diğer bir değişle Caiz; Yapılması mahzurlu olmayan, işlenmesi suç teşkil etmeyen şey. İzin verilen, müsaadeli, ruhsatlı, olur, olabilir, mümkün, kâbil, münasip gibi manalara gelir. Fıkıh terimi olarak caiz; yapılması sahih veya mübah olan herhangi bir fiil veya akiddir. Bazen bir fiil veya bir akid sahih (geçerli) olduğu halde caiz olmaz. Meselâ, cuma namazı ... Devamını Oku »