Pazartesi , 10 Eylül 2018

Mekruh ne demek kaça ayrılır, hükmü ve örnekler

Mekruh ne demek, mekruh kaça ayrılır yani mekruh kaç çeşittir ve mekruh vakitleri nelerdir? İşte mekruh anlamı, mekruh vakitleri, mekruh olan şeyler nelerdir ve mekruh örnekleri hakkında bilgi.

Mekruh, lügatte, sevimsiz yani sevilmeyen ve hoş görülmeyen şey demektir. Dinî bir kavram olarak ise yapılması dinen çirkin ve kötü görülen işler manasına gelir. Başka bir ifade ile haram kadar kesin olmamakla beraber, dinimizce yapılmaması istenen şeye Mekruh denir. Abdest alırken ve gusül ederken suyu israf etmek, erkeklerin başı açık namaz kılmaları gibif hususlar mekruhlardandır.

Mekruh iki kısma ayrılır: Tahrîmen mekrûh, tenzihen mekruh.

Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruha denir. Vacip olan bir şeyi terketmek gibi. Abdest alırken suyu israf derecede harcamak gibi.

Tenzihen Mekrûh: Helâla yakın olan mekruhtur. Namazın sünnet ve adabını terk etmek gibi. Burnu sağ el ile temizlemek gibi.

Mekruhun Hükmü
Tahrîmen mekrûhun terkinde sevap vardır. İşlenmesin de ise âhirette azâba uğrama ihtimali mevcuttur. Yani, harama yakın olan mekrûhu işleyen kimsenin âhirette hesaba çekilmesi ve azâba uğramasından korkulur. Tenzîhen mekrûhun işlenmesi ise azâbı gerektirmez fakat terki sevabdır. Mekruhları helâl telâkki etmek, hata olmakla beraber, insanı dinden çıkarmaz. Mekrûh kelimesi, fıkıh kitablarında tenzîhen veya tahrîmen kayıtları konmaksızın geçiyor sa, bununla tahrîmen mekruh kastediliyor demektir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.