Pazartesi , 10 Eylül 2018

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır

Miraç Kandili nedir ve 2017 Miraç Kandili ne zaman? Miraç kandili namazı kaç rekat? İşte Miraç kandili anlamı, Miraç kandili ne zaman ve Miraç kandili namazı nasıl kılınır hakkında bilgi.

Miraç Gecesi, Receb ayının 27.nci gecesidir. 2017 yılında Miraç Kandili 23 Nisan Pazar akşamını 24 Nisan Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor.

Miraç, Hz. Peygamberin (s.a.v) yedi kat göklere gecenin az bir zamanında seyahat etmesi, göklere çıkması hadisesinin mübârek ismidir.

Miraç; Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.

En Güzel Miraç Kandili Mesajları Sayfası İçin Tıklayın!

Allah’ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescidi Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya (Beytü’l–Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna ki buna İsra denilir, oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşması, burada Cebrail’i arkada bırakıp Refref denilen ledünnî binitle Allah’ın huzuruna varıp O’nun Zâtı Akdes’ini yakînen müşahede etmesi ve zaman–mekân üstü konuşması olaylarına Miraç denilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandili Gecesi’nde 12 rek’at nafile namaz, “Hacet Namazı” kılınır. Bu namazın sevabı ve fazileti pek büyüktür.

Bu namaz, ikişer rek’at kılınır. Yani iki rek’atta bir selâm verilerek kılınır.

Her rek’atta 1 kere “Fâtiha Sûresi” okunup âmin denir. Ve on kere “İhlâs Sûresi” (Kulhüvallâhü ehad) okunur.

12 rek’at namazın bütün rek’atları bu şekilde (yani 1 Fâtiha, on İhlâs okunarak) kılınır.

Ve iki rek’atta bir selâm verilir. Namaza niyeti şöyle yapabilir.

“Niyyet ettim, Allah rızâsı için Mirâç Gecesi’nde nafile namazı kılmaya.” diyerek niyet edilir.

Namaz bittikten sonra “Fâtiha Sûresi” 7 defa duâ niyyetiyle besmele çekilerek yani besmele ile okunur.

Sonra, yüz defa şu teşbih okunur;

Sübhânâllâhi velhamdü lillâhi vela ilahe illallâ-hü Vallâhü Ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azîym” okunur.

Ve sonra yüz defa da:

Estağfirullâh el-azîyme ve etübü ileyh, diyerek istiğfar duâsı okunur.

Ve sonra 100 defa da:

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ Muhammed”in ve alâ âli seyyidina Muhammed.” diyerek Salevât-i Şerife getirilir.

Bundan sonra ellerini dergâh-ı Ulûhiyyete kaldırıp Cenâb-ı Hakk’a duâ ve niyaz edilir. Bu duada dünya ve âhiret ile ilgili bütün dilek ve isteklerimizi dile getirerek Cenâb-ı Hak’tan isteriz.

Miraç Kandili Duası Yazılı ve Video İçin Tıklayın!

Bir kul ne derdi ve ne ihtiyacı varsa, mutluluğu için ne gerekli ise bunları Allâhımızdan ister. O Yüce Mevlamız da verir ve verecektir. Çünkü O (C.C.) bizim Rabbimizdir. Alláhımızdır. O”nun kapısından başka gidilecek kapı yoktur. İşte bu duygu ve inançla istemelidir.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ SABAHI

Miİrâç gecesinin sabahı, yani Mi’râç Kandilinden sonraki gün, oruçlu olmalıdır ki, kandil gecesi yaptığı ibâdetlerin sevabı katmerli olsun. Yani kat kat sevaba ermiş demek oluyor. Çünkü bu gecede artık kendisini ibâdete ısındırmış ve alıştırmış demek oluyor.

Kandil Gecesi sabahının gününde, öğle ile ikindi arasında dört rek’at Nâfile namazı kılınır.

Bu namazda “Fâtiha”dan sonra her rek’atta Zammı Sûre olarak şu sûreler okunur:

1. Âyetel-Kürsî 5 defa

2. Kâfirûn Sûresi 5 defa

3. İhlâs Sûresi 5 defa

4. Felak Sûresi 5 defa

5. Nas Sûresi 5 defa

Bu ibâdetleri yapabilen, ibâdet ile meşgul olmak isteyenler yapacaktır. Yapamıyan ve yapmak için durumu ve vakti müsait olmayanlara bir şey lâzım gelmez.

Bu ibâdetler nâfile (fazla) olan ibâdetlerdir. Bunları yaparsak sevabı pek çok vardır. Yapamaz isek ve yapmazsak herhangi bir günahı da yoktur. Farz ibâdetleri yapmayan ve yapamıyan kimselere çok günah vardır. Farz ile nâfile ibâdeti karıştırmamak gerekir.

Namazdan sonra Cenâb-ı Hakk’a duâ ve niyaz ile el açıp yalvarılır. Ve bütün dilek ve arzulann gerçekleşmesi için niyaz edilir. Cenâb-ı Hak, böyle duâ eden kullarının tüm dilek ve muradlarını verir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.