Çarşamba , 12 Eylül 2018

Mustafa Karataş Tövbe Duası

Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,

El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayye”l-Kayyûm ve etûbu ileyh

Ve es”eluhu”t-tevbete ve”l-mağfirate ve”l-hidâyete lenâ innehû hüve”t-tevvâbu”r-âhîm

Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra

Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve va”dike mesteta”tu. Eûzü bike min şerri mâ sana”tu. Ebû u leke bi ni”metike aleyye ve ebû”u bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruz”-zunûbe illâ ente
Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve”l-yevmi”l-âhiri ve bi”l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala ve”l-Ba”sü ba”de”l-mevti hakkun. Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. Lâ ilahe illallah Muhammedu”r- Resûlullah

Anlamı
Ya Rabbi! Sen benim rabbimsin. Sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım. Ellerimi sana açtım. Yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim. Beni kulluğuna kabul eyle.

Adem aleyhissselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, indirilen kitaplarına, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bugüne kadar işlemiş olduğum günahlarımdan pişman oldum. Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyorum. Günahlarımı affeyle, Beni bağışla, Kulluğundan ayırma, kapından kovma, ellerimi boş çevirme Ya rabbi, Kötü alışkanlıklarımı terk etmeyi nasip eyle. Şeytana ve nefse uydurma. Bana dayanma gücü ver. Cehennem azabından koru. Cennetine dâhil eyle. Cennette Peygamber Efendimize komşu eyle.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.