Çarşamba , 12 Eylül 2018

Necaset nasıl temizlenir (Şafii Mezhebi)

Evvelâ necasetin maddesini gidermek; sonra da üzerinden suyu akıtarak yıkamak gerekir Bundan sonra eğer necasetin: tadı veya rengi veya kokusu kalırsa, üç defa parmak uçlarıyla ovalayıp çitiliyerek yıkamak lâzımdır. Bununla beraber yalnız renk veya sadece koku kalırsa ve bunu çıkarmak “müteassir’ ise. artık temiz kabul edilir ve sabun gibi birşey kullanmak gerekmez. “Müteassir”in ölçüsü, üç kere ovalanıp çitiliyerek yıkandığı hâlde necâsetin çıkmamasıdır.

Şayet üç def a parmak uçlanyla ovalanıp çitilenerek yıkandığı hâlde; sadece tad veya hem renk hem de koku kalırsa. onlan izâle etmek için sabun veya benzeri birşeyi de kullanmak gerekir.

Sabun ve benzeri birşey kullanıldığı hâlde bunlar çıkmazsa ve bunları çıkarmak “müteazzir” ise, artık müteneccis olduğu hâlde affedilir. “Müteazzir”in ölçüsü de» orayı kesmeden necâsetin çıkmamasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.