Cuma , 14 Eylül 2018

Nikah Duası Arapça – Türkçe

İşte Nikah duası, Nikah duası arapça okunuşu ve anlamı ile Nikah duası Türkçe.

NİKÂH DUASI
Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer âyet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Okunuşu: el-hamdelillâhivessalâtüvesselâmü “alâRasûlina Muhammedin ve “alââlihî ve ashâbihîecme”în.

Ve ne”ûzü billâhi minşurûrienfüsinâ ve minseyyiâtia”mâlinâ.
Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhüvahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedüenneMuhammeden “abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec”alhâzel-“akde meymûnenmübârakâ. Vec”albeynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâtec”albeynehümânefraten ve fitneten ve firârâ.
Allâhümmeellifbeynehümekemâellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâellefte beyne Muhammedin sallallâhü “aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâradiyallâhü “anhâ ve beyne “Aliyyinradıyallâhü “anhü ve Fatımetez-Zehrâradıyallâhü “anhâ.
Allâhümmea”tılehümâevlâdensâlihâ. Ve “umrantavîlâ. Ve rizkanvâsi”â
Rabbenâheblenâminezvâcinâ ve zürriyyâtinâkurratea”yününvec”alnâlil-müttekîneimâmâ.

Rabbenââtinâhaseneten ve fil-âhıratihesaneh. Ve kınâ “azâben-nâr.
SübhâneRabbikeRabbil-“ızzeti “ammâyasıfûn. Ve selâmün “alel-mürselîn. Vel-hamdülillâhiRabbil-“âlemîn.

Anlamı:“Allah”a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed”e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah”a sığınırız.

Bir tek Allah”tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed”in O”nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.
Allah”ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah”ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah”a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah”a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)

İlgili kelimeler:
https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1822 K-ZsFLaKrfo6AeDCgOPxd9hd-MPTBr-KIn2A1SPXAWECOlHUkzF7Zd6uMUSt-el8 df17c6641e0a8d59617a25b4ea0b09965143339c&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.