Pazartesi , 14 Ağustos 2017

Vacip nedir ve namazın vacipleri nelerdir

Farz kadar kesin olmamakla beraber kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye Vacip denir. Bayram namazı kılmak, Fıtır sadakası vermek ve Kurban kesmek gibi. Vacipleri yapan sevap kazanır. Özürsüz olarak yapmayana azap gerekir.

Kesin olmayan bir delille sabit olduğu için, vacibi inkar eden kişi, kafir olmaz. Ancak bir açıklama getirmeksizin ve te’vil etmeksizin vacibi terkeden kimse fasık kabul edilir. Vacibin terki farzın terki ölçüsünde olmasa bile yine de günah ve sorumluluğu gerektirir.

Farzı inkar eden kimse dinden çıkar, vacibi inkar eden kimse dinden çıkmaz ama günah işlemiş olur. Örneğin; namazın vaciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Namazın vaciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir. Eğer kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir.

Namaz sözcük manası olarak dua demektir. Namaz, tekbir ile başlayıp, selam ile tamamlanan, kitap, sünnet ve icma ile sabit olan farz bir ibadettir. Diğer bir deyişle Namaz, İslam’ın Beş Şartı’ndan biri olan ibadettir. Kur’an’da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur’an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı zamanda Allah’ı anarak teslimiyetini yaratıcıya gösterme biçimdir. Kur’an’a göre namaz İbrahim’e öğretilen bir ibadet şeklidir.

Namazların farzları olduğu gibi, bir kısım vacibleri de vardır. Bu vacibleri yerine getirmekle namazın farzları tamamlanıp noksanları giderilmiş olur. Vacibi yerine getiren sevap kazanır. Kasten terk eden azabı hak etmiş olur. Unutarak veya yanılarak terk edenin namaz, eksik olduğu için sehv secdesi yapması gerekir. Vacibi kas. ten terk eden kimse namazı yeniden kılması gerekir. Namazın vacipleri şunlardır:

1. Namaza “Allahu Ekber” sözü ile başlamak,

2. Namazda Fatiha süresini okumak,

3. Fatiha süresini farz namazların ilk iki rekâtında, vitir ve nafile namazların her rekâtında okumak.

4. Farz namazların ilk İki rekâtında, vitir ve nafile namazların her rekâtında sure veya ayet okumak (Zamm-ı Sure),

5. Fatiha’yı süreden önce okumak,

6. Secdede alnı ile beraber burunu da yere koymak,

7. İki secdeyi birbiri ardınca yapmak.

8. Üç ve dört rekât namazların ikinci rekâtında Ettehiyyatü okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i ûlâ= birinci oturuş denir.

9. Birinci ve son oturuşlarda “Ettehiyyatü” okumak.

10. Birinci oturuşta Ettehiyyatü”yü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekâta kalkmak.

11. Vitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak.

12. Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak,

13. Cemaatle kalındığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında, teravih namazı ile Ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın Fatiha ve sureyi açıktan okuması.

14. Öğle ve ikindi namazlannda bunlan içinden okumak

15. İmama uyan kişinin bu namazlarda Fatiha ve sure okumayarak susması,

16. Ta’dili erkân; yani ayakta iken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak, (kadınlar biraz meyilli dururlar) rükûdan kalkınca iyice doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak

17. Namazın sonunda selam vermek

18. Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak

19. Namazda secde ayeti okursa secde etmek

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*